اطلاعیه مهم در مورد تعطیلی دبیرخانه و ارسال پکیج همایش
1399/12/26

به اطلاع پژوهشگران می رسانیم دبیرخانه کنفرانس تا 21 فروردین ماه  1400 تعطیل می باشد.گواهی های اصلی همایش 31 فروردین 1400 پست خواهند شد و اسامی ژورنال ها اواسط اردیبهشت اطلاع رسانی خواهد شد.